Ασυνείδητη προκατάληψη: Το πρόβλημα που δεν καταλαβαίνουμε ή δεν θέλουμε να καταλάβουμε

ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Είναι κοινώς αποδεκτό πως, έστω και σε έναν χαμηλό ρυθμό, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε πολλά ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων και διακρίσεων όπως η έμφυλη ανισότητα, οι ρατσιστικές διακρίσεις και οι συμπεριφορές απέναντι σε κοινωνικές ομάδες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Στο μοτίβο των διακρίσεων και των προκαταλήψεων εμπεριέχεται, όμως, ένα μέρος […]