Ισχύει ότι άνδρες δεν έχουν ενσυναίσθηση; Κι αν ναι, γιατί;

ΑΝΔΡΕΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Η ενσυναίσθηση υφίσταται ως η ψυχική ταύτιση ενός ατόμου με ένα ή περισσότερα άτομα. Αποτελεί, δηλαδή, την συναισθηματική αντίδραση συμπόνιας ή κατανόησης προς τον άλλο.  Δεν είναι αυτονόητο ότι όλ@ς μας, μας διακατέχει το αίσθημα της ενσυναίσθησης. Μέσα όμως από το ζήτημα της απουσίας ενσυναίσθησης σε πολλά άτομα, έχει γεννηθεί μια νέα στερεοτυπική αντίληψη. Η […]