Νίκο Κατέχη, πώς αντιμετωπίζεται ένας άντρας με νευρική ανορεξία από την κοινωνία και πώς επιβιώνει τελικά;

Νίκο Κατέχη, πώς αντιμετωπίζεται ένας άντρας με νευρική ανορεξία από την κοινωνία και πως επιβιώνει τελικά;

Ζούμε σε μια κοινωνία που μας διδάσκει ότι η εικόνα μας είναι σημαντική· ότι πρέπει να είμαστε έτσι κι αλλιώς, και να έχουμε αυτό και εκείνο ούτως ώστε να φαινόμαστε όμορφοι στους άλλους και να είμαστε αποδεκτοί.  Αυτοί που παρεκκλίνουν από τα πρότυπα ομορφιάς, περιθωριοποιούνται και δέχονται διαρκώς υποδείξεις και επιθέσεις για να μπουν κι […]