Συμπεριφορές που η κοινωνία τις θεωρεί λανθασμένες, αλλά στην πραγματικότητα είναι σωστές με το παραπάνω

ΣΩΣΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΙΣ ΘΕΩΡΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ

«Να μιλάς στον πληθυντικό», «να σέβεσαι τους μεγαλύτερους», «να τους δίνεις τη θέση σου στο λεωφορείο» κι άλλες παρόμοιες φράσεις που όλοι μας γνωρίζουμε – και με το παραπάνω – ως «κανόνες καλής συμπεριφοράς». Οι κοινωνικοί κανόνες είναι απίστευτα ισχυροί και αντέχουν στα χρόνια. Υπάρχουν, όμως, κανόνες και «κανόνες» στην κοινωνία μας. Άλλοι κάνουν τη […]