Ψευδείς καταγγελίες: Υπάρχουν; Κι αν ναι, πόσο κακό κάνουν;

ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Όταν λαμβάνουν χώρα καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές, η φεμινιστική μεριά της κοινωνίας τείνει να τάσσεται κατευθείαν υπέρ του θύματος – και αυτό κυρίως για δύο λόγους: Ο πρώτος είναι γιατί η δικαιοσύνη τείνει να ξεπλένει, να βγάζει λάδι και να βοηθάει κακοποιητές γυναικών και ο κόσμος πλέον δεν της έχει εμπιστοσύνη. Ο δεύτερος είναι επειδή […]