Πολιτική και virality: Φίλοι ή άσπονδοι εχθροί;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ VIRALITY/ ESTELLA

Πώς σχετίζονται, τελικά, πολιτική και virality; Ο κυβερνοχώρος και οι κάμερες έχουν κάποιους άτυπους κανόνες για τα προβεβλημένα πρόσωπα της εποχής. Ένας από αυτούς είναι πως: “Ό,τι γράφει δε ξεγράφει” και εάν μπορούσαμε να παραφράσουμε το λατινικό ρητό: “scripta manent”, δηλαδή τα “γραπτά μένουν”, στην εποχή μας θα λέγαμε πως “τα βίντεο μένουν”. Επιφανεις άνθρωποι, […]