Lēgal Pagē

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία EM STELLA MUSIC EDITING & PRODUCTION LTD (η «εταιρία») είναι η κύρια και δικαιούχος χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου itsestella.com (στο εξής Εstella), και προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης του Estella αποδέχεται και συναινεί στους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Estella συμπεριλαμβανομένων και των εικόνων, σχεδίων, φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Επίσης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για τυχών αλλαγές, ενώ η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την άμεση, εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη, αποδοχή των συγκεκριμένων όρων. Σε περίπτωση τυχών διαφωνίας με τους όρους αυτούς, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Εstella, όπως επίσης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή την χρήση που θα πραγματοποιήσει.

Περιγραφή Υπηρεσιών

Το Estella έχει ως σκοπό να προσφέρει καθαρά ενημερωτικό και συμβουλευτικό περιεχόμενο. Το Estella διασφαλίζει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, να παρέχει πληροφορίες και περιεχόμενο που να είναι ακριβής, επίκαιρο, σαφής, συνοπτικό και δίκαιο. Ωστόσο, το Estella δεν εγγυάται ότι οι σελίδα και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, και θα είναι ακριβής, επίκαιρο, σαφής, συνοπτικό και δίκαιο και χωρίς σφάλματα και ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται. Στην κατηγορία SHOP, θα παρουσιάζονται προϊόντα ένδυσης, υπόδησης, κοσμημάτων και αξεσουάρ, βιβλίων, προϊόντων ομορφιάς και συσκευές που θα προέρχονται από τρίτα ηλεκτρονικά καταστήματα. Ως εκ τούτου, το Estella δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη στην παράδοση ή/και την κατάσταση και κατασκευή των προϊόντων. Η ευθύνη του Estella σταματά την στιγμή που ο χρήστης επιλέγει να θα μεταφερθεί σε site τρίτων.

Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον χρήστη της σελίδας, των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Estella στις οποίες ο χρήστης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Επιπλέον, η εταιρία, δεν εγγυάται ότι η το Estella ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στον χρήστη, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Τέλος, το website δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να προκύψουν λόγω της χρησιμοποίησης του.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο τo περιεχόμενο του Estella, συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, σχεδία, κείμενα, αναφορές, πληροφορίες, και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου (πλην πνευματικών δικαιωμάτων και κατατεθειμένων σημάτων τρίτων) αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρίας και διατίθενται στους επισκέπτες / χρήστες του Estella αυστηρά για προσωπική χρήση.

Άδεια Xρήσης

Επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο η προσωπική χρήση του περιεχομένου του Estella και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση του περιεχομένου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή και πώληση μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου καθώς και η περίληψη ή παράφραση του περιεχομένου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο αλλά και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων (EM STELLA MUSIC EDITING & PRODUCTION LTD ) ή/και χωρίς την αναφορά της πηγής (www.itsestella.com) με ενεργό link προς αυτό.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι όροι χρήσης διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων αυτών, δικαιοδοσία θα έχουν τα Κυπριακά Δικαστήρια και θα εφαρμόζεται το Κυπριακό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αναθεώρηση Όρων Χρήσεως

Η εταιρία Διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών και διορθώσεων στην παρούσα δήλωση Όρων Χρήσως ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στη σελίδα αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες. Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας δήλωσης έγινε την 24/03/2022.