Τοξική παραγωγικότητα: Κι όμως, η τεμπελιά είναι απλώς ένας μύθος!

ΤΟΞΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ- Η ΤΕΜΠΕΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΜΥΘΟΣ

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα, η ομαλή ενσωμάτωση στον εργασιακό στίβο δεν είναι απλή υπόθεση. Υπάρχουν διάφορα τινά, τα οποία ασκούν πίεση στους εργαζομένους, με αποτέλεσμα να εργάζονται κυρίως από ανάγκη και όχι από επιλογή. Ένα εξ αυτών είναι και η «τεμπελιά», η οποία στο μυαλό ορισμένων ισοδυναμεί με την ολοκλήρωση λιγότερων tasks […]