Ανταποδοτική Ανακύκλωση: Το νέο σύστημα ανακύκλωσης στην Ελλάδα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2018, η Ελλάδα κατατάχθηκε στις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την ανακύκλωση, ανακυκλώνοντας λιγότερο από το 20% των συνολικών αποβλήτων της (μόλις 22η στις 28 χώρες της ΕΕ).  Σήμερα, με τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή και τη ρύπανση να γίνονται όλο και πιο ορατοί, […]