Είναι οι εκλογές η μόνη ελπίδα για τη λύση του προβλήματος στέγασης των Gen Z σήμερα;

ΕΚΛΟΓΕΣ, ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ GEN Z

Το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα, βρίσκει τις νέες γενιές σε μία ευρύτερα δύσκολη οικονομική κοινωνική και πολιτική κατάσταση. Για τους νέους, είναι σαν άπιαστο όνειρο ένα  δικό τους σπίτι και φανερά δύσκολο το να μένουν στο ενοίκιο.  Κάποιοι από τους παλαιότερους τα κατάφερναν να χτίσουν ένα ή και δύο σπίτια, με αποτέλεσμα κάποια παιδιά να […]