Πώς λειτουργούν οι αγορασμένοι followers στο Instagram;

ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟΙ FOLLOWERS ΣΤΟ INSTAGRAM

Οι αγορασμένοι followers είναι παντού – γιατί το νούμερο, μετράει. Στη σύγχρονη εποχή, στην εποχή της πληροφορίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχει προκύψει μια ανακατάταξη των παραγόντων που καθορίζουν τη σημαντικότητα ενός προσώπου ή μιας επιχείρησης. Κάποτε, το βιογραφικό, η προσωπικότητα, η εμπειρία και τα επιτεύγματά μας σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο ήταν αυτά […]