Γιατί είναι σημαντικό να μάθουμε την έννοια της συμπερίληψης στην Ελλάδα;

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η έννοια της συμπερίληψης στην Ελλάδα. Η συμπερίληψη είναι ένας όρος που γίνεται όλο και πιο απαραίτητος στη σημερινή κοινωνία καθώς σημαίνει, όπως λέει και η ίδια η λέξη: Η ομαλή συνύπαρξη όλων των ατόμων στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς διακρίσεις. Αυτό σημαίνει πως η φυλή, το φύλο, η εθνικότητα, η ηλικία, την αρτιμέλεια, τη σεξουαλικότητα, […]