Τα σχολεία στην Αγγλία διδάσκουν πια σεξουαλική αγωγή από το Γυμνάσιο και για ΛΟΑΤΚΙ+. Η Ελλάδα, πότε;

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΑΤΚΙ

Ήταν Φεβρουάριος του 2019, όταν το Βρετανικό Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε νέες οδηγίες σχετικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, οι οποίες ανέφεραν: «Στη διδασκαλία για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (RSE), τα σχολεία θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες όλων των μαθητών καλύπτονται κατάλληλα και πως όλοι κατανοούν τη σημασία της ισότητας και του σεβασμού. Τα […]