Το ποσοστό των νέων που ψηφίζουν στις εκλογές έχει μειωθεί σε πολλές χώρες τις τελευταίες δεκαετίες.

Η τάση αυτή φαίνεται να δείχνει ότι το μέλλον της δημοκρατίας βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς οι σημερινοί “νέοι” είναι οι αυριανοί “ενήλικες”. Παρόλα αυτά, θεωρώ πως οι νέοι έχουν δημιουργήσει τη θέση τους ως έναν βαθμό στην πολιτική ζωή της κοινωνίας. Γενικώς, νέοι και πολιτική είναι δύο έννοιες αποξενωμένες μεταξύ τους.

Πώς οι νέοι συμμετέχουν στην πολιτική; Τι τους ενδιαφέρει; Τι προβλήματα δημιουργούνται όταν οι νέοι απέχουν εντελώς από την πολιτική; Τι λύσεις υπάρχουν;

Νέοι και πολιτική συμμετοχή

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι συμμετέχουν σε πολιτικές και πολιτειακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, όπως η ψήφος, η άσκηση πίεσης σε άλλους για να ψηφίσουν έναν υποψήφιο και η ενασχόληση με ένα πολιτικό κόμμα.

Όλες αυτές είναι παραδοσιακές μορφές πολιτικής συμμετοχής. Η πολιτική, όμως, δεν είναι μόνο “Βουλή, γραβάτες και ψηφοδέλτια”. Υπάρχουν και μη παραδοσιακοί τρόποι πολιτικής συμμετοχής, όπως η συμμετοχή σε πολιτικές διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες και πορείες, η συγγραφή πολιτικών άρθρων, καθώς και η κοινοποίηση τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Υπάρχουν επιπλέον και οι πιο άμεσες μορφές συμμετοχής, όπως η παροχή βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη, η επίλυση κοινωνικών προβλημάτων ή η συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Συνεπώς, η πολιτική συμμετοχή έχει διάφορες μορφές και μπορεί να εκφραστεί από τον καθένα μας διαφορετικά. Και οι νέοι τείνουν να προσεγγίζουν την πολιτική με έναν πιο άμεσο και μη παραδοσιακό τρόπο.

Τι ενδιαφέρει τους νέους;

Ένα χαρακτηριστικό της πολιτικής των νέων και της συμμετοχής τους στην πολιτική σήμερα σχετίζεται με τα συγκεκριμένα ζητήματα, στα οποία οι νέοι επικεντρώνονται. Επειδή οι νέοι είναι συχνά απογοητευμένοι και δυσαρεστημένοι με τους πολιτικούς και την παραδοσιακή πολιτική διαδικασία, επικεντρώνονται περισσότερο σε ένα θέμα με το οποίο έχουν ισχυρή συναισθηματική απήχηση.

Οι ανησυχίες τους συχνά κυμαίνονται από παγκόσμια ζητήματα –όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η ρύπανση, η παγκόσμια φτώχεια και τα οικονομικά καθεστώτα που την προκαλούν, τα εργασιακά δικαιώματα, η απληστία των πολυεθνικών εταιρειών και τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όλες οι ανησυχίες των νέων, δηλαδή, έχουν μια ανθρωπιστική προσέγγιση και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας για το μέλλον. 

Ποια προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει η αδιαφορία των νέων;

Για να είναι τα πολιτικά συστήματα αντιπροσωπευτικά, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Όταν οι νέοι στερούνται των δικαιωμάτων τους ή δεν συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες είτε με παραδοσιακούς, είτε με μη παραδοσιακούς τρόπους, ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού έχει ελάχιστη ή καθόλου φωνή ή επιρροή στις αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές όλων.

Συνεπώς, υπονομεύεται η αντιπροσωπευτικότητα των πολιτικών συστημάτων. Ταυτόχρονα, η πολιτική ζωή βασίζεται σε μια γεροντοκρατία απαρχαιωμένων αντιλήψεων. Χωρίς μια δόση νεότητας και εκσυγχρονισμού, όλοι αναγκάζονται να ζουν σε μια κοινωνικοπολιτική συντηρητικότητα, και αυτό μόνο αρνητικά μπορεί να αποφέρει.

Πρέπει όλοι μας να παίρνουμε το μέλλον στα χέρια μας, ειδικά οι νέοι, αφού το μέλλον τους ανήκει. 

Νέοι και πολιτική: Ποιες λύσεις υπάρχουν;

Για να γίνει η διαφορά μακροπρόθεσμα, είναι απαραίτητο οι νέοι να συμμετέχουν στις επίσημες πολιτικές διαδικασίες και να έχουν λόγο στη διαμόρφωση της σημερινής και της αυριανής πολιτικής.

Η πολιτική συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς δεν αποτελεί μόνο θεμελιώδες πολιτικό και δημοκρατικό δικαίωμα, αλλά είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση σταθερών και ειρηνικών κοινωνιών και την ανάπτυξη πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των νεότερων γενεών. 

Για να εκπροσωπούνται επαρκώς οι νέοι στους πολιτικούς θεσμούς, τις διαδικασίες και τη λήψη αποφάσεων, και ιδίως στις εκλογές, πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να τους παρέχονται οι απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να συμμετέχουν με ουσιαστικό τρόπο σε όλα τα επίπεδα.

Όταν υπάρχουν εμπόδια στη συμμετοχή στις επίσημες, θεσμοθετημένες πολιτικές διαδικασίες, οι νέοι μπορούν γρήγορα να αισθανθούν αποδυναμωμένοι. Πολλοί τείνουν να πιστεύουν ότι η φωνή τους δεν πρόκειται να ακουστεί ή ότι δεν θα ληφθούν σοβαρά υπόψη ακόμη και αν ακουστούν.

Έτσι, το πρόβλημα γίνεται κυκλικό, καθώς οι πολιτικοί μπορεί να χάσουν το ενδιαφέρον τους να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των νέων αν δεν μπορούν να κερδίσουν τις ψήφους τους. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στο να αποκλείονται όλο και περισσότερο οι νέοι από τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων ή στις συζητήσεις για βασικά κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά ζητήματα, παρά την ευαισθησία τους στα αιτήματα για κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, προστασία του περιβάλλοντος και πολιτιστική ποικιλομορφία.

Γνωμούλα;
+1
0
Έκλαψα
+1
1
Βαριέμαι
+1
0
Νευρίασα
+1
0
Αγαπώ
+1
0
Σοκαρίστηκα