Ο αγώνας των γυναικών ιστορικά, για ανάκτηση των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους, είναι αδιαπραγμάτευτος.

Ο αγώνας δε για τα πολιτικά δικαιώματα και τη γυναικεία κατάρτιση σε πολιτικά αξιώματα είναι από τις πιο μεγάλες κοινωνικές συζητήσεις που χρήζουν ιδιαίτερου χειρισμού.

Μέσα από την έρευνα της Eteron προκύπτουν αποτελέσματα σχετικά με τη Gen-Z που εφησυχάζουν τους πολίτες για την ύπαρξη μιας κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες εκπροσώπησης και συμμετοχής στα πολιτικά δρώμενα. Τα πορίσματα της Eteron, προβάλλουν τη γυναίκα ως ελεύθερο φύλο, που επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα εμπλακεί στην πολιτική και σε ποιο βαθμό επιθυμεί το ίδιο να ασχοληθεί. Στον αντίποδα, σύμφωνα με την UN Women, οι γυναίκες στην πολιτική υπόεκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα και αυτό είναι αποδεδειγμένο με απτά παραδείγματα.  

Ποια η Eteron και ποια η UN Women; 

Η Eteron είναι Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή. Ένας  μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που παράγει γνώση, συμβάλλει στην ενδυνάμωση των πολιτών και προάγει τις συνεργασίες. Η UN Women είναι ο θεσμοθετημένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπεί στην ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών. 

Το πόρισμα της έρευνας δεν απαντά στο γιατί δεν υπάρχει ίση πολιτική εκπροσώπηση 

Ο τρόπος με τον οποίο είναι διαμορφωμένη η έρευνα, δεν είναι σε θέση να καλύψει τη γυναικεία συμμετοχή στην παραδοσιακή πολιτική, όπως τη γνωρίζουμε. Η διαπίστωση της έρευνας που προβάλλει την ψηφιακή συσπείρωση των γυναικών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δεν αποτελεί και απόδειξη έμπρακτης συμμετοχής.

Δεν είναι επιλογή των γυναικών να εκπροσωπούνται μέσα από διαδικτυακές σελίδες ή λογαριασμούς. Από τη στιγμή που η έρευνα προωθεί ότι ανεξαρτήτως φύλου, το 84% προτίθεται να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, θα έπρεπε να υπάρχει και ίση δυνατότητα εκπροσώπησης

Το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται μέσα από τα ποσοστά και τα δεδομένα είναι ότι για τις νεαρές ηλικίες δε διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο η υπόσταση και ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κοινωνία το φύλο, αλλά οι προτιμήσεις που έχουν.

Γι’ αυτό και απλουστεύουν τη σημασία των ποσοστών που διακρίνουν ότι η μόνη σημαντική έμφυλη διαφορά εντοπίζεται στη συμμετοχή σε κόμμα ή οργάνωση νεολαίας: Οι νεαροί άνδρες δηλώνουν σε διπλάσιο ποσοστό από τις γυναίκες ότι είναι μέλη κομματικής οργάνωσης (12.3% και 6.3% αντίστοιχα), και μάλιστα σε ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό αν συνυπολογίσουμε την ηλικία του δείγματος. 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η γενική εικόνα που προκύπτει από τα ερευνητικά ευρήματα προβάλλει την υποχώρηση της βαρύτητας του φύλου ως παράγοντα διαφοροποίησης της πολιτικής συμπεριφοράς των νέων ατόμων, που εξειδικεύονται σε πολλούς τομείς και διακατέχονται από ευρύ φάσμα γνώσεων.

Η σύγκλιση, ωστόσο, αφορά πρωτίστως το επίπεδό της συμμετοχικής προδιάθεσης και της έμπρακτης πολιτικής συμμετοχής. Ενώ παράλληλα, μια πιο ενδελεχής εξέταση φανερώνει κάποιες ποιοτικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο γυναίκες και άνδρες σχετίζονται με την πολιτική

Γιατί δε μπορούμε να ξεφύγουμε από τα κοινωνικά στερεότυπα; 

Τα στερεότυπα δεν είναι κοινωνικές παθογένειες που ξεπερνούνται από την μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι ίωση, η οποία έχει και αντιβίωση. Δρουν στην αντίληψη του κάθε ανθρώπου και καθίστανται δυσδιάκριτα για τον ίδιο, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να διακρίνει τι πραγματικά κάνει την κοινωνία δυσλειτουργική.  

Η υποτίμηση του ρόλου της γυναίκας είναι ένα μικρόβιο που μπορεί να γίνει αντιληπτό ευκολότερα από τις νέες γενιές, αφού δεν έχουν προλάβει ακόμη να «αρρωστήσουν». Η γυναίκα προσπαθεί να βρει κάποιο δίαυλο για να επικοινωνήσει τα στερεότυπα αυτά –όπως εξακριβώνει και η έρευνα–και τα καταφέρνει πολλές φορές μέσα από το διαδίκτυο. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση δεν είναι επιλογή για τις γυναίκες, αλλά αναγκαστική κατάληξη. Και εδώ έρχεται το ζήτημα των στερεοτύπων. Τα καλώς δρώμενα της κοινωνίας δε μπορούν να αλλάξουν εν μια νυκτί και δε μπορούν οι πολίτες να τα κατανοήσουν στην ολότητά τους.

Οι γυναίκες επιλέγουν το διαδίκτυο γιατί σε αυτό βρήκαν φωνή, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι σε αυτό ήθελαν να καταλήξουν πάντα. Η έρευνα προωθεί την ίση γυναικεία πολιτική εκπροσώπηση και συμμετοχή με βάση τις απαντήσεις της Gen-Z. Με ποιο κριτήριο, όμως, θεωρείται η γυναικεία συμμετοχή στο διαδίκτυο ίση πολιτική εκπροσώπηση; 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κινούμαστε προς μια περίπλοκη κατεύθυνση 

Οι πολιτικές αποφάσεις, τα πολιτικά δρώμενα και η ενεργός συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία γίνεται μέσα από συγκεκριμένους φορείς εξουσίας. Την εξουσία κατέχουν συγκεκριμένες παρουσίες στο χώρο της πολιτικής, οι οποίες ξεκάθαρα αποδεικνύουν τη γυναικεία υπόεκπροσώπηση.

Σύμφωνα με την UN Women, η γυναικεία εκπροσώπηση στο χώρο της πολιτικής βρίσκεται σε καλό σημείο σε σχέση με τα δεδομένα προηγούμενων δεκαετιών. Ωστόσο, προτάσσει ότι υπάρχει τεράστιο μονοπάτι για να καλυφθεί. Μάλιστα, ούτε μέχρι το 2063, η γυναικεία εκπροσώπηση στα νομοθετικά όργανα της κάθε χώρας δε θα μπορεί να κρίνεται ως ίση.

Είναι σημαντικό ο ψηφιακός δίαυλος επικοινωνίας των γυναικών να λειτουργήσει ως το όπλο συσπείρωσης, αντίστασης και οργάνωσης των γυναικών, με απώτερο στόχο τη διεκδίκηση ίσου αριθμού θέσεων πολιτικής εκπροσώπησης και συμμετοχής.

Γνωμούλα;
+1
0
Έκλαψα
+1
0
Βαριέμαι
+1
0
Νευρίασα
+1
0
Αγαπώ
+1
0
Σοκαρίστηκα