τετραήμερη εργασία

Η τετραήμερη εργασία έχει υιοθετηθεί από αρκετές εταιρείες. Πώς η μείωση των ωρών απασχόλησης οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας; 

Το burnout, δηλαδή η εργασιακή εξάντληση, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που μειώνουν την αποτελεσματικότητα ενός εργαζομένου. 

Σχεδόν σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εργαζόμενοι, όπως αντίστοιχα managers και CEOs, που βιώνουν έντονα burnout.

Η διαφορά είναι πως οι δύο τελευταίες κατηγορίες δικαιολογούν τις αμέτρητες ώρες στο γραφείο και τα αναρίθμητα επαγγελματικά ταξίδια με έναν καλό μισθό και πλήθος παροχών από την εταιρεία. 

Τετραήμερη εργασία – μία διαφορετική προσέγγιση

Δεν χρειάζεται κάποιος να δουλεύει απαραίτητα πολλές ώρες για να είναι αποτελεσματικός. Το κυριότερο είναι η ποιότητα της εργασίας και η συγκέντρωση στο εκάστοτε task, το οποίο καλείται να ολοκληρώσει. Αυτά τα δύο μπορούν να επιτευχθούν όταν οι άνθρωποι είναι ξεκούραστοι και χαρούμενοι

Πάνω σε αυτή τη λογική επιχειρήθηκε από μία σειρά γνωστών εταιρειών ανά τον κόσμο η καθιέρωση της τετραήμερης εργασίας.

Μία από τις πρώτες επιχειρήσεις που το τόλμησαν ήταν η ιρλανδική Soothing Solutions που ιδρύθηκε το 2017 με στόχο μία πιο ανθρωποκεντρική εργασιακή κουλτούρα. Συμμετείχε στο πρόγραμμα της 4 Day Week Global με σκοπό να βρει νέους υπαλλήλους και το πέτυχε. Όχι μόνο η εταιρεία αναπτύχθηκε ραγδαία, αλλά κανένας υπάλληλος δεν ήθελε να αποχωρήσει.

Μερικές άλλες γνωστές εταιρείες του εξωτερικού που έχουν επιχειρήσει κάτι ανάλογο, έστω και σε κάποια τμήματά τους, είναι:

Amazon, Basecamp, BigLaw, Bolt, Buffer, CARFAX, Ecosia, Forbes Advisor, Kickstarter, KRÜSS, Lamborghini, Microsoft, Panasonic, Samsung, thredUP και Toshiba.

Στην Ελλάδα η πρώτη εταιρεία που έχει μπει σε αυτή τη λογική είναι η start-up Speakit. Παράλληλα, τετραήμερη εργασία, αλλά για τους θερινούς μήνες, υιοθετούν και άλλες εταιρείες, όπως η Grant Thornton, η Terracom και η Choose.

Ποια τα οφέλη της τετραήμερης εργασίας;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 4 Day Week Global, η τετραήμερη εργασία έχει επιτύχει να μειώσει κατά:

  • 64% το burnout
  • 39% το εργασιακό stress
  • 42% τις παραιτήσεις
  • 54% τα αρνητικά συναισθήματα που σχετίζονται με την εργασία

Από την άλλη, έχει οδηγήσει σε αύξηση κατά:

  • 73% της ικανοποίησης των εργαζομένων
  • 54% της παραγωγικότητας των υπαλλήλων
  • 63% της προσέλκυσης νέων ταλέντων
  • 36% της κερδοφορίας των επιχειρήσεων
@tedtoks

What are your thoughts on a 4-day work week? Economist Juliet Schor believes the traditional approach to work needs to be redesigned and the science is backing her up. Research shows that a 32-hour work week has the potential to tackle burnout and job fatigue while addressing pressing issues like depression, income and racial disparities among other things. To hear her full case for the 4-day work week, visit the 🔗 in our ☣️ to watch her full TED Talk. #4DayWorkWeek #CorporateTok #TEDTalk #Burnout

♬ original sound – TED Talks

Μερικά επιπλέον οφέλη είναι: η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, το οποίο προκύπτει κατά την μετακίνηση στο χώρο εργασίας, η αύξηση της συμμετοχής των αντρών στη φροντίδα των παιδιών και η επιτάχυνση της καινοτομίας για τις επιχειρήσεις. 


Συντριπτικό δεδομένο αποτελεί πως το 91% των οργανισμών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον συνεχίζουν το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας ακόμα και μετά τις πρώτες δοκιμές.

Ποια η διαφορά της τετραήμερης εργασίας από το hybrid και το remote working;

Κεντρικός πυλώνας της τετραήμερης εργασίας είναι η μείωση των ωρών απασχόλησης κατά μία μέρα την εβδομάδα με τη διατήρηση της αμοιβής στο 100%. Αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με το μοντέλο της υβριδικής εργασίας (hybrid model) ή την εξ’ αποστάσεως εργασία (remote working). 

Το «Work From Home» είναι κάτι που βλέπουμε όλο και συχνότερα στις αγγελίες στην κατηγορία των παροχών, μετά την πανδημία της Covid-19.

Εδώ όμως θα πρέπει να διευκρινιστεί πως παρότι αρκετές εταιρείες στην Ελλάδα θα το αναφέρουν ως benefit, αυτό δεν είναι πάντα θεσμοθετημένο για το προσωπικό, αλλά ούτε και προσμετρήσιμο για την ίδια την επιχείρηση. Πυρήνας παραμένει η πενθήμερη εργασία. Μία μέση λύση είναι οι «Early Fridays», δηλαδή το σχόλασμα νωρίτερα για κάποιες Παρασκευές τον χρόνο, το οποίο όμως και πάλι απέχει απ’ όλα όσα γίνονται στο εξωτερικό.

Και η άλλη πλευρά

Όπως μπορούμε να φανταστούμε, υπάρχουν και αντιδράσεις.

Για κάποιους εργοδότες η τετραήμερη εργασία έρχεται σε αντίθεση με την παγιωμένη εργασιακή κουλτούρα τους. Πολλές φορές η φύση της ίδιας της εργασίας και της παροχής υπηρεσιών στη λογική του 24/7/365 δυσκολεύει σε σημαντικό βαθμό μία τέτοια αλλαγή.

Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αρκετές εταιρείες έχουν δομηθεί στη λογική της τυπικής ή και άτυπης υπερεργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους δείκτες ικανοποίησης και τον συνολικό χρόνο παραμονής των εργαζομένων σε αυτές.

Οι αντιδράσεις όμως δεν έρχονται πάντα από το HR και τη διοίκηση. Υπάρχουν και κάποιοι λίγοι εργαζόμενοι οι οποίοι βιώνουν ένα πρόσθετο άγχος στην ιδέα και μόνο πως τα deadlines τους θα μειωθούν κατά μία ημέρα, καθώς είναι ήδη αρκετά πιεσμένοι.

Το συμπέρασμα

Η τετραήμερη εργασία, παρά τα σημαντικά οφέλη που εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις και την ψυχική υγεία των εργαζομένων, είναι ένας σημαντικός και αναγκαίος μετασχηματισμός

Θα μπορούσε να θεωρηθεί τόσο καινοτόμος όσο η θεσμοθέτηση του 8ώρου, καθώς επιτρέπει μία πιο ανθρωποκεντρική ανάπτυξη της οικονομίας και μία αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας συνολικά.

Η ανάδυση όμως προβληματικών όπως οι παραπάνω, υποδεικνύουν πως ο μετασχηματισμός θα πρέπει να επιτελείται πάντα σε ένα προμελετημένο και προσμετρήσιμο πλαίσιο, στο οποίο οι εκάστοτε αλλαγές θα συνδέονται με τις τυχόν προκλήσεις του κάθε κλάδου. Έτσι, η τετραήμερη εργασία είναι εφικτό να λειτουργήσει σε όλες τις επιχειρήσεις, όμως με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περίπτωση.

Γνωμούλα;
+1
0
Έκλαψα
+1
0
Βαριέμαι
+1
0
Νευρίασα
+1
0
Αγαπώ
+1
0
Σοκαρίστηκα